Källor och Lästips

 

Artur Attman     Forsmark och vallonmärket.                                                   
Artur Attman Svenskt järn och stål 1800-1912.
Nils Björkenstam Järnhanteringens tekniska utveckling.
Nils Björkenstam Välljärnstillverkningen i Sverige.
Gustav Carlsson Ankarsrums Bruk 300 år.
Jan Christensen Industrins tidevarv.
Eva Dahlström Verkstadsmiljöer under 1800-talet.
Lennart Flood Överums kyrka 1872-1972.
Martin Fritz Gjutjärns tidålder Del 1.
Karl-Gustav Hillebrand Svenskt järn 1600-1700- tal.
Axel Isaksson Vår egen hembygd.
Axel Isaksson Överums herrgård.
E. Alfred Jansson Överums bruk 300 år.
Karl Kilbom Vallonerna.
Nordiska Museét 1952 Järnbruksminnen.
Patent och registreringsverket               Svenska järnstämplar.
Josef Ryde´n Från järnbruk till fabriker.
Carl Sahlin Svenskt stål före götstålsprocesserna.
N.G Sefström Relationer om vattendriften. (Jernkontorets Annaler 1834:2).
S.K Stockman Den svenska järnhanteringens utveckling.
John Svidén Industrialisering och förändrad miljöpåverkan.
Carl-Herman Tillhagen Järnet och människorna.
Julius Wellhagen Överums kyrka 70 år.
Helge Åkerman Gunnebo bruk 1764-1939.
Helge Åkerman Överums bruk- en vallonanläggning genom tre sekler.
Petter Åkerman m.fl. Ankarsrums Bruk 350 år.
Petter Åkerman Styckegjutning och lodstöpning i Tjust. (Ur "Tjustbygden 1960").