Verksamhets berättelse Överums HBF 2016

 

Styrelsen för Överums Hembygdsförening får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014.

 Styrelsen har under året bestått av:

 

Ordförande                 Lars Lindeberg

Vice ordf.                    Jörgen Andersson

Kassör                        Jonny Gustavsson

Sekreterare                Lars Landstedt               

Ledamöter                 Guje Svensson

                                                                   

Styrelsesuppleant    Jan Fyrsten  

 

  Styrelsen har under året 2016 haft 16 prokollförda möten.

 Medlemsantalet uppgår vid årets slut till 257.

 

 De aktiviteter som Hembygdsföreningen varit delaktig i är:

 
 Deltagande i hantverksmässan på Vallonen. Medlemsvärvning gjordes.

 

 Valborgsmässofirande vid Vallonen. Vårtalet hölls av Lennart Tildemyr

 

 Midsommargudstjänst vid Hembygdsgården.

 

 Turista hemma i samarbete med kommunen.

 

 Nationaldagsfirande vid Minnespaviljongen, med Överums musikkår och PRO- kören, tal hölls av Margareta Lidestam

 

 Midsommarfirande vid Ryvenäs med klädsel och dans kring Midsommarstången.

 

Dans och lekar leddes av Jenny Svensson. Musik av Björn Sundsvall och Bo Andersson

 

Bruksmuseet öppet från mitten av Juni till mitten av Augusti

 

 Hembygdsdagen anordnades 1:a söndagen i Augusti med diverse aktiviteter.

 

 Besök av internationella kursen, Linköpings Universitet vid två tillfällen.

 

Östgötadagarna med öppet hus i Bruksmuséet.

 

Naturfotograf Ingemar Lind med film och föredrag i Församlingshemmet

( i samarbete med intresseföreningen).

 

Deltagande i Julkul i Fritidsgården tillsammans med föreningar och privata marknadsstånd.

Varm korv och glögg serverades utanför Fritidsgården.

 

Deltagande i Västerviks Museums visning av alla Hembygdsföreningar i Kommunen.

 

Väggalmanackor med gamla Överumsbilder har tryckts upp och sålts på Coop och Blombergs kiosk.

 

Vi haft en Fas III-medarbetare, Christoffer Söderkvist som bland annat hjälpt till vid. Pavelund, Museet och Hembygdsgården med skötsel av utomhusmiljön. Han har också scannat in fotografier i vårt rum som vi disponerar i Nedre Stenhuset. 

 

Överums Bruk har även detta år haft en ny växelplog utställd i museet.

 

Vi deltar också i Väntjänsten tillsammans med PRO, Filadelfia och Intresseföreningen.

 

Vi har inte kunnatanvända hembygdsgårdenså väl då den drabbats aväkta hussvamp, vilketmedfört att vi för närvarande är "hemlösa". Omfattande renovering krävs.överums Bruk vill interenovera bostaden och föreningen anser sig inte ha råd att bekosta renoveringen. Alternativ har diskuterats till hembygdsgård men inget är beslutat.

 

Föreningen har också bevakat kommunens hantering av de äldre husen på Vallongatan som idag visar på den unika Tjustempiren som finns på ett fåtal platser. Föreningen har försökt påverka kommunen att bevara dem men hänsyn har inte tagits till den unika bruksmiljön som en gång skapades vid Överums Bruk. Misskötsel av fastigheterna med kommunens goda minne har ägt rumvarför de i dag väntar på rivning och därmed en turistattraktion mindre i kommunen. Kommunstyrelsen beslöt under hösten att 2Staten","Knäppena" ska rivas och Övre Stenhuset skulle bevaras. Tyvärr såldes det senare av Bostadsbolaget varför dess öde förblir oklart.

 

          

 

                                    ÅRSRAPPORT FÖR BRUKSMUSEET 2016.

 

  2016 blev året då inget blev sig likt. Vi fick inga ungdomar från kommunen.

 

Det resulterade i att vi själva fick klara allt öppethållande dagtid. Det var 45 dagar om 270 timmar som vi tidigare haft hjälp med. Totalt har museet varit öppet vid 99 tillfällen.

Vi har deltagit i Turista Hemma samt Östgötadagarna.

 Som vanligt har Överumsskolan besökt museet. Linköpings Universitet med 2 grupper. Västerviks kommun har bidragit med 4 grupper, en bussresa och 2 andra grupper har tillsammans med övrigt öppethållande rsulterat i 1050 besök och 26250 kronor i inkomster.Dessutom har vi i år fått 50000 kronor till inköp av ljusstakar av Överums Bruk, av dessa har vi använt 10100 i år och har 30 ljusstakar osålda.

 Under sommaren hade vi lånat en utställning om Styckebruk i Sörmland, Östergötland och Överum. Utställningen varproduserad av Torbjörn andersson från Stigtomta.

Kommiten åtog sig, för föreningens räkning att arrangera Gjuterihistoriska Sällskapets årsmöte i Överum. Det avhölls den 27 september i Vallonen med mat från Ukna Hemtjänst och kaffe i vår regi. För detta svarade Åke, Lars och Elis. I mötets inledning berättade Elis om Överum över tiden. Mötets 40 deltagareavslutade med ett besök i museet. Detta möte resulterade i intresse för vårt vattenhjul, vilket senare blev uppmätt och finns nu i ett register för de gamla vattenhjulen.

Kommiten har haft 24 arbetsmöten.

Via föreningens hemsida, telefon och e-posthar vi haft 39 kontakter i olika sammanhang, det mesta har gällt museet och dess föremål.

Genom Peter Blombergs förmeling har vi fått en filmaskin för sågblad till ramsågar, tillverkad och använd vid Överums Bruk. Skänkt av Rolf Åkerkvist. Maskinen behöver en genomgång innan den kan flyttas in i museet.

 

Vi har flyttat in en trädgårdssoffa som Bo Håkanssonpå ett förtjänstfullt sätt renoverat, den skall nog inte stå ute.

Av Gunnar Berg, son till claes Berg, överingeniör i Överum och Överumsstålets uppfinnare, har vi fått en klocka som gjöts i Överum som 50-årsgåva till Berg. den är nu uppsatt i museet.

En del bus förekom, men det slutade när vi satte upp en lapp om att det var polisanmält

 

 

                                                   Överum  den 1 Februari 2017

 

 

                 Elis Adolfsson      Lennart  Adolfsson     Åke Österberg    Lars Lindeberg