Masugnen

Det var här det hela började. Först med en "Mulltimmerhytta", som år 1682 ersattes med en masugn av sten. Platsen var "andra vattenfallet", där huvuddelen av industrin fortfarande ligger.

 

Smältningen pågick kontinuerligt dygnet runt i fyratimmarsskift. arbetstiden per dygn var 12 timmar. På frivakterna vilade man i "Labbet", en mindre byggnad intill masugnen.

Malm, träkol och limsten (kalksten) blev till tackjärn, kanoner och kulor. Av biprodukten slagg göt man byggnadssten till husbyggen. Tackjärnet blev utgångsmaterial till gjutgods av olika slag och efter färskning även till stångjärn.

Processen visas vid en modell och med en liten utställning i museet.

Driften pågick till 1914, då ugnen revs. Därmed upphörde "Överums järnålder", dvs den tiden då bruket framställde sitt eget järn.