Hammarsmedjan

Smedjan byggdes under åren 1856 - 59. Här fanns först tre vattendrivna hammare och fyra tyskhärdar (ugnar) i dessa färskades tackjärnet så att det blev smidbart. Byggnaden är uppförd av gråsten, slagg och tegel. Produktionen bestod av stångjärn, som sedan förädlades i andra smedjor och verkstäder på bruket. Stångjärnet såldes också vidare ut på marknaden. Utgångsmaterial var tackjärn från masugnen.

Driften pågick till 1914, sedan användes smedjan under många år som förvaringslokal. Under åren 1953 - 54 gjordes en omfattande renovering. Då inreddes smedjan som bruksmuseum inför brukets 300-årsjubileum 1955.

Ägare är Överums Bruk AB. Sedan september 1993 har Överums Hembygdsförening forfoganderätt i 25 år, med ansvar för underhåll och visningar. Föreningen har under åren efter 1994 genomfört omfattande underhållsarbete och anordnat visningar och arrangemang som samlat i medeltal 1500 besökare per år. Denna verksamhet har bidragit till att placera Överum på turistkartan. Den har också medför ett stort lyft för hembygdsföreningen.