Styckegjutning (stycken= kanoner)

Överum var på sin tid det mest betydande styckebruket i Tjust. År 1662 exporterades   462 kanoner från Överums Bruk, vilket var nästan 20% av landets hela export av kanoner 2500 st. Under inlednings åren 1657-1662 tillverkades 1200 kanoner.  Styckegjutning pågick från 1650-talet till en bit in på 1800-talet, alltså drygt 150 år.

Man göt först kanonerna direkt ur masugnen och med kärna, vilket innebar att loppet framställdes vid gjutningen. På 1780-talet övergick man till att gjuta massiva stycken och borra upp loppen. Då kunde man också gjuta större pjäser, ända upp till 12 pund. Detta motsvarar en kulvikt på 5 kg och en kaliber på 10,5 cm.

Det var ibland problem med styckegjutningen. Kanonerna fick sprickor och kulorna blev orunda. Transporterna var också besvärliga. De gick med pråm över Ryven till Reverum. Därefter hästforor till Lerboholm i Lofta och sedan vidare med båt till Västervik, där utskeppning skedde.

Museets största kanon är en 3-pundig pjäs gjuten 1789. Längden är 86 cm och kalibern 75 m.m. Väl synligt ingjutet är Gustav III monogram samt årtalet 1789. Denna typ av kanon var avsedd för mindre och lättrörliga fältförband. Fjorton exemplar av samma typ är för närvarande kända förutom museets. Två av dem finns inne på Kalmar Slott, en på Musköbasen i Stockholms södra skärgård, en på Mossebo Pensionat i Pelarne samt åtta stycken på borggården vid Uppsala Slott.

Vi har under den senaste tiden genom våra efterforskningar funnit 13 stycken Överumskanoner "fästningskanoner" i Sydafrika, 4 - 8 pundiga.

Även i Holland finns 2 Överumskanoner.

 

Kännetecknet för kanoner av Överums tillverkning är att årtalet och ett Ö är gjutet på axeltapparnas ändar.

 

kjhkhkjhkh

Här visas en av Sydafrikakanonerna. Den finns på en golfklubb i närheten av Kapstaden

 

En av de 8 kanonerna vid Uppsala Slott