Gjutgodset

Gjutning av järnföremål bedrevs i Överum redan från starten 1655. Först göt man tackjärn, kanoner och kanonkulor i 150 år, vilket skedde direkt ur masugnen.

 

Under 1800-talets första hälft göt man spisar, grytor, kastruller och annat hushållsgods. Från omkring 1850 avvecklades hushållsgodset och ersattes successivt med gods till plogar och lantbruksmaskiner. Under 1870-talet började man även gjuta aducergods.

1939 tog man i bruk ett nytt gjuteri för aducergods, det så kallade stålgjuteriet. Tillverkningen kom därefter att omfatta även betydande mängder beställningsgods. En stor del av produktionen utgjordes nu av så kallat Överumsstål, ett patenterat aducergods med speciell värmebehandling.

På hösten 1963 startade produktionen i det senaste byggda gjuteriet, en toppmodern anläggning med en planerad årskapacitet på 7000 ton.

Gjuteriverksamheten i Överum upphörde 1981 och hade då pågått i 326 år. Antalet anställda var som mest ca 200.