Hushållsgodset

Då avsättningen för kanoner avtog kring sekel skiftet  1800 började man tillverka produkter för hushåll och husbygge. Detta pågick huvudsakligen under 1800-talets första hälft och i mindre omfattning fram till 1880-talet.

Museet har ett 60-tal föremål av denna kategori. Det är spisar, strykjärnskaminer, grytor, stekpannor, mortlar, våffeljärn, rånjärn, kött- och kaffekvarnar, strykjärn och vällingklockor samt milstolpar, spott- lådor och verktyg.

I en priskurant från 1817 finner man dessa föremål, och dessutom kanoner, skeppskabysser, skottkärrehjul m.m.