Hästplogarna

Bilden visar plog nr 4, museets äldsta plog, som den var avbildad i 1875 års katalog. Den beskrivande texten var följande:

"För dem, som icke anser sig hafva råd att köpa en jernplog, är denna en särdeles god plog för både vall och åker, den har med afseende å arbetets beskaffenhet och lätthet att ställa blifvit tillerkänd betyget: utmärkt. Obs. Allt virke i Öfverums träplogar är af gammal, torr, seg björk".

Överums Bruk serietillverkade hästplogar i 108 år, nämligen under åren 1850-1958. En hantverksmässig tillverkning i liten skala finns dokumenterad från 1845.  Antalet modellvarianter torde ha varit omkring 80 st. och totala antalet tillverkade plogar blev minst 500.000.

Plog nr 9, som i museet visas i ett tidigt utförande, var hästplogarnas "Mercedes" och tillverkades i mer än 100.000 exemplar. Plogarnas placering i museet är kronologisk, och det gör att man här kan följa plogens utvecklingshistoria. 25 olika modeller visas.

Plog nr 4 har "stått modell" till det plogmonument som restes mitt i samhället år 2000, då Bruket firade 150-årsjubileum för plogtillverkningen.