Traktorplogarna

MPA-plogen, som visas på bilden, var Överums första tvåskäriga traktorplog, och är museets äldsta. Den belönades med första pris vid lantbruksmötet i Stockholm 1930.

Tillverkningen av traktorplogar startade år 1928. Benämningen var då "motorplog", och typbeteckningen blev därför MP, MPA, MPB osv.

1944 kom den hydraul burna plogen, som då fick benämningen "bär plog" och som innebar en stor revolution i plöjningsarbetet.

Delfinplogen kom som en stor nyhet 1950. Världens första helautomatiska plog.

Nästa milstolpe i traktorplogens historia var S-plogen 1968, ett banbrytande plogsystem med ramar av profilrör.

Växelplogarna har sedan blivit alltmer dominerande och utgjorde 2010 ca 95 % av totala antalet plogar.

Produktionen av traktorplogar kulminerade 1952, då års antalet var 12.400.