Skogs och Träindustrin

Överums skogar skövlades under den tid då järnframställning och styckegjutning var brukets huvudnäring. Masugnen och tyskhärdarna slukade mängder med träkol. Milkolning för industrins behov pågick ända in på 1940-talet. Skogsarealen var ca 7.000 hektar och antalet anställda varierade mellan 30 och 50 man på 1950-talet.

Då masugnsdriften avtog och skogen växt till sig, blev sågningen aktuell. Först byggdes en vattendriven såg i anslutning till kvarnen vid övre fallet. Då sedan ångkraften kom byggdes en ångsåg vid Sjöhagen 1877. En snickerifabrik tillbyggdes år 1890. På sommaren 1899 brann hela denna anläggning ned, men byggdes omedelbart upp igen.

I denna nybyggda anläggning producerades sågat virke, dörrar och fönster samt trädetaljer till lantbruksmaskinerna, (se bilden). Dörrarna gick huvudsakligen på export, 20.000 - 30.000 per år till England och Tyskland. Fönstertillverkningen utgjordes av Åtvidabergsfönster, och uppgick på 1950-talet till ca 18.000 fönster per år. Antalet anställda var då ca 80 man i såg och snickeri. Sågningen upphörde 1970.

Fönsterfabriken drabbades av en totalbrand 1980. En ny fabriksanläggning uppfördes, och stod klar i mars 1981. Numera ingår den i Elitfönster.