Lantbruket

Verksamheten beskrivs här med ett citat ur boken "Överums Bruk 300 år", utgiven 1955.

"Överum har sammanlagt 540 hektar åker och bete under eget bruk. En del mindre gårdar är såsom tidigare utarrenderade. Centrum för det stora jordbruket är Hyllela, där den stora ekonomibyggnaden, innehållande ladugård, stall, loge och maskinhall uppfördes 1950-51. Hit har alla mjölkkor sammanförts ...utom Hyllela är Skörserum, Reverum och Olserum arbetscentra för Överums moderna jordbruk. Under dessa fyra gårdar har en del närliggande lagts, sålunda brukas Överström under Hyllela, Ryvenäs under Skörserum. Den gamla huvudgården Överums lantbruk är uppdelad på samtliga fyra gårdarna".

Djurbesättningen var vid denna tid ca 300 nötboskap, 50 hästar och 200 får. Antalet anställda var ca 50. Brukets gårdar var flitigt anlitade för utprovning av nya plogmodeller och andra lantbruksredskap. Avsättningen av mjölkprodukterna skedde via brukets mejeri. Detta byggdes år 1915, var i drift som mejeri till 1947 och revs 1983. Lantbrukets verksamhet avvecklades successivt under senare delen av 1960-talet och upphörde helt 1973.