Mekano

Under åren 1945-1966 tillverkades detaljer till Halda skrivmaskiner och Facit räknemaskiner. Arbetsstyrkan var som mest ca 40, varav ett tiotal var kvinnor.