Elmotor

Verksamheten startade 1960 och pågick till år 1989, då tillverkningen överflyttades till Electrolux Elmotor i Ankarsrum. Fr.o.m. 1 jan 1980 hörde elmotoravdelningen till Electrolux i Västervik. Först producerades motorer till Facits kontorsmaskiner. År 1968 tillkom motorer till Addos räknemaskiner.

I början av 1970-talet sökte man kunder utanför Facit-koncernen. Detta resulterade i sådana produkter som transformatorer och magnetspolar, motorer till Electrolux vitvaror m m. I början av 1980-talet blev tändsystem till Huskvarna motorsågar en stor produkt. Som mest tillverkades ca 200.000 motorer per år och personalstyrkan var då ca 250 personer.