Anställda

Anmärkning

Diagrammet är i vissa delar ungefärligt, och bör därför läsas som en schematisk översikt. Orsaken är att tillgängligt källmaterial är ofullständigt. Dessutom var smedernas drängar inte anställda av bruket utan av smederna själva. Den grova skalan med 25-årsintervall bidrar också till en viss "oskärpa".

Yrkesgrupper

För året 1862 redovisas här fördelningen på olika yrkeskategorier: Hammarsmeder exkl. drängar 7 st, gjutare 19, klensmeder 45, filare 55, snickare 39, uppsättare och hyttdrängar 5, bruksarbetare 13 samt en plåtslagare. Timförtjänsten var då i medeltal 15 öre.