Historiska årtal

 

1655 Verksamheten börjar. Tackjärn och kanoner gjutes vid masugnen.
 
1657 131 kanoner exporteras.
 
1659 Stångjärnssmide påbörjas. 99 kanoner exporteras.
 
1660 123 kanoner exporteras.
 
1661 400 kanoner exporteras.
 
1662 462 kanoner exporteras.
 
1682 Ny masugn av sten byggs.
 
1683 Ny stångjärnshammare installeras Huvuddelen av malmen tas från Utö. Kvalitetsproblem uppstår. Man får problem med transporterna till saltsjön.
 
1703 Härd nr 2 i hammarsmedjan installeras. Vatten- och kolbrist drabbar bruket. Skogen sinar.
 
1719 Arbetsstyrkan uppgår till nu 35 personer.
 
1722 Dålig vinter. Sjöar och myrar fryser inte till. Malm och kol kan inte transporteras.
 
1723 Kvalitetsproblem: Kanoner spricker, kulor blir orunda. "Båhrwinden" byggs. Man börjar nu gjuta kanonerna massiva och borrar upp loppen.
 
1730 Malmen tas nu från Forsby, Tjusta, Utö och Sjösa. Tackjärn skickas till Nävekvarn för färskning och utsmidning.
 
1732 Tillstånd sökes för en ny hammarsmedja vid översta fallet.
 
1736 Arbetsstyrkan är 26 personer.
 
1740 Alla leveranser går nu via Ryven till Lerboholm och vidare till Västervik.
 
1747 Carl Steen blir ny ägare till bruket.
 
1748 Ny hammare inspekterad och godkänd. "Tjusts Bergslag" omfattar nu elva järnbruk.
 
1753 Arbetsstyrka 30 personer. Boende i Överum: 108 personer. Carl Steen bor i Stockholm.
 
1770 All malm tas nu från Utö och Sjösa. Herrgården byggs. Johan David Steen (son till Carl) blir ny ägare. Ny borrmaskin för kanonerna anskaffas.
 
1775 Stort parti kulor kasseras i Stockholm.
 
1776 Manufaktursmedja byggs vid mellanfallet.
 
1783 Stark nedgång i kanonleveranserna.
 
1785 40 anställda, 300 boende i Överum.
 
1786 Tackjärn skickas till Norberg för färskning och utsmidning.
 
1801 Ny hammarsmedja byggs. Den ersätter en gammal på samma plats (norra sidan av nedre fallet).
 
1802 Ny stjälpugn i gjuteriet.
 
1816 Jan Carl Adelswärd blir ny ägare.
 
1817 Arbetsstyrkan är nu 36 man.
 
1850 Verkmästare C P Spångberg anställes. (Överumsplogens skapare).
 
  Serietillverkning av plogar startar.
 
1852 Man börjar nu planera övergång till lancashiresmide.
 
1854 Plog nr 9 introduceras. Den blev ett lyckokast och kom att tillverkas i över 100 000 exemplar.
 
1856 Byggnationen av ny hammarsmedja startar. Smedjan kallas också för smältsmedja.
 
1860 Smidet i nya smedjan startar.
 
1861 Stackelberg blir ny ägare. Produktionen i nya smedjan uppgår till 
19 900 centner, vilket motsvarar 846 ton.
 
1862 2 600 plogar tillverkas. Antalet anställda är 200. 
 
1867 Första försöket med aducergods görs.
 
1869 Kris på bruket. Lagren är överfulla.
 
1872 5 600 plogar tillverkas. Stångjärnssmedjan byggs om invändigt. Fyra lancashirehärdar installeras.
 
1873 Engelskt bolag blir ny ägare.
 
1880 Järnvägen invigs av konung Oscar II.
 
1896 Brukets kapacitet nu uppe i 15.000 plogar/år. Antalet anställda är400.  Export till Ryssland, Finland, Spanien, Sydamerika, Afrika och Ostindien.
 
1899 Ångsågen brinner ned till grunden. den återuppbyggs omgående.
 
1914 Masugnen rivs, och därmed är Överums "järnålder" slut, d.v.s. den tid, då bruket framställde sitt eget järn.
 
1918 Tändsticksbolaget blir nya ägare.
 
1919 En förödande brand drabbar bruket.
 
1920 Carl Sundberg blir ny disponent. En nydaning av bruket startar.
 
1926 Första traktorplogen tillverkas.
 
1931 Överum blir egen kommun och församling.
 
1943 AB Åtvidabergs Industrier blir ny ägare.
 
1956 Första växelplogarna levereras. Provserie om 10 st.
 
1972 AB Electrolux blir ny ägare.
 
1981 Gjutningen upphör efter 326 oavbruten drift.
 
1998 Kongskilde-koncernen i Danmark blir ny ägare.