Herrgården

  

Vad vore en historik om Överums Bruk utan en sida om herrgården, som dessutom varit Tjustbygdens finaste och mest påkostade.

Den byggdes år 1770, och byggherre var Johan David Steen, som då ägde bruket, och som bodde på herrgården till sin död 1812.

Nästa ägare var baron Adelswärd, som köpte bruket 1816. I början av 1850-talet kostade han på omfattande renovering av herrgården, med avsikten att skapa ett ståndsmässigt änkesäte för sin unga hustru.

År 1873 såldes bruket till ett engelskt konsortium, och herrgården fick då disponentfamiljen Hasluck som inneboende. År 1900 gjordes en tillbyggnad som innehöll nytt kök, matsal och biljardrum.

1920 flyttade disponentfamiljen Sundberg in och bodde där i över 35 år. 1948 gjordes en ny renovering. Herrgården är numera i privat ägo och inte tillgänglig för visningar.

Bilden visar en originalritning från 1848 av arkitekten Axel Nyström.