Styrelse / Kontakt

                                                                                                                       
Ordförande Lars  Landstedt                                          0705723600

 

Vice ordförande                                              

Vakant  
Sekreterare Guje Svensson  049332065
Kassör Ana Jara

 

0720335695

 

 Ledamot Jonny Gustavsson 0703473355
     
     
Suppleanter     

                                                                   Jan Fyrsten

                                                                    

E-post till föreningen epost@overumshembygd.se