Torpinventering

Följande medlemmar har ingått i den arbetsgrupp som genomfört torpinventeringen:
Björn Edmark, Karl-Erik Fyrsten, Bo Göhlman, Stig Henriksson, Lennart Jansson, Karl-Gunnar Karlsson, Valter Karlsson och Arne Larsson.

På Bygdeband kan du få mer information om torpen och Överum samt se upplagda bilder!

Googla:Bygdeband Överum 

A

N

Andersbo                                

Nyhagen

B

Nyholm

Banvaktarstuga Nr 25, (Berget)               

Nystugan

Banvaktarstuga Nr 27 (vid Överström)

O

Björkkullen

Obbantorp

Bommen

P

Borgen

Piludden

Bygget (Honolulu)

R

C

Rönnekulla

Catrineberg

S

E

Gamla Sedingsjö

Eskilstorp (även Äsketorp & Äsktorpet)

Skebo

F

Fredriksberg( Måsen)

Strömserum

Flinkebo

Sveden

G

Svederna                              

Gränsen                     

T

H

Lilla Tranebo

Hakenstorp (även Haksbacken)

Stora Tranebo

Håkantorp

V

K

Viksholm

Kammarbo

Ö

Kammarn

Överström

Karlsäng

 

Kroksmåla

 

Kullen

 

L

 

Lillbygget

 

Lottenstället

 

Lottorp

 

M

 

Måsen (Fredriksberg)

 

  

 

A

Andersbo

Rivningsår: 1950-tal

Upp till index

B

Banvaktarstuga NR 25, "Berget"

Rivningsår: 1960

Senaste innehavare: Banvakten och Skomakaren Martin Andersson med familj Hustrun hette Lisa och sonen Karl-Bertil

Tidigare innehavare: Axel och Agnes Karlsson Artur Karlsson (bror till Axel) Karl Henriksson

Skylt uppsatt: 15/6 1990.

Upp till index

Banvaktarstuga NR 27, vid Överström

Rivningsår: 1960

Anmärkning: Stugan flyttades till Horn i Västervik

Senaste innehavare: Banvakten Karl-August Karlsson med familj.

Tidigare innehavare: ( 1895 ) Banvakten Nils Olsson född 28/5 1837 i Hallaryd Hustrun Anna Sofia Andersdotter född 19/7 1851 i V ED.

Rivningsår: 1950-tal

Upp till index

Björkkullen

Övriga upplysningar: Björkkullen var troligen ett hemman, som utgjorde grunden för Överums Bruk.

Skylt uppsatt: 15/6 1990

Upp till index

Bommen

Rivningsår: 1920-talet

Senaste innehavare: "Kungen i bommen"

Tidigare innehavare: Gustav Erik Larsson f. 10/5 1822 i Ukna. Lars Petter Nilsson f. 20/4 1829 i Östra Ed, med hustrun Sara Lena Jakobsdotter f. 17/6 1831 i Västra Ed.

Övriga upplysningar: Det fanns två boningshus vid Bommen.

Skylt uppsatt: 19/9 1990

Upp till index

Borgen

Rivningsår: 1962

Anmärkning: Huset var timrat och brädfodrat. Det demonterades och återuppbyggdes.

Senaste innehavare: ( 1931 - 1940 )Torparen Fredrik Wester med familj. Hustrun hette Elin och barnen Karl, Gustav, Axel, Anna, Hans, Edit, Erik, Tore och Ivar.

Tidigare innehavare: Torparen Karl Johansson med familj. Hustrun hette Astrid och barnen Ingvar, Karl-Erik och Ingrid.

Övriga upplysningar: Familjen Wester hade tidigare bott i Lottorp. Familjen Johansson flyttade från Borgen till Djupedal.

Skylt uppsatt: 15/6 1990

Upp till index

Bygget (Honolulu)

Ingen information

Upp till index

C

Catrineberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivningsår: 1960-tal

Senaste innehavare: Skogsarbetare Jonas Jonsson med familj. Hustrun hette Ottilia och barnen Sven, Karin och Elin.

Tidigare innehavare: Lars Petter Blid med familj. Skomakaren Karl-Oskar Andersson f. 20/11 1845 i Loftahammar Hustrun Johanna Månsdotter f. 13/2 1848 i Västra Ed.

Skylt uppsatt: 19/9 1990.

Upp till index

E

Eskilstorp (även Äsketorp & Äsktorpet)

Rivningsår: 1925

Anmärkning: Årtalet ungefärligt.

Senaste innehavare: Knekten Karl Blomqvist med familj. Hustrun hette Tilda och var född i Gamla Sedingsjö. Barnen hette Hildur, Elsa, Uno, Severin, Edvin, Henning, Folke, Alva, Ragnhild och Svea.

Tidigare innehavare: Knekten Karl Gustav Sandell f. 11/12 1837 i Ingatorp Hustrun Charlotta Johansdotter f. 18/3 1832 i Mariannelund

Övriga upplysningar: Familjen Blomqvist bodde kvar till 1913, då den flyttade till Flugenäs.

Skylt uppsatt: Maj 1990 ( Den 19:e )

Upp till index

F

Flinkebo

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivningsår: 1960-tal

Senaste innehavare: Torparen Erik Karlsson med familj Hustrun hette Agnes och barnen Anna och Margit.

Tidigare innehavare:( 1990 ) Sven Gustav Larsson f. 8/1 1852 i Lofta Hustrun Clara Maria Andersdotter f. 7/6 1855 i Dalhem.

Skylt uppsatt: 15/6 1990.

Upp till index

G

Gränsen

Rivningsår: 1907

Anmärkning: Årtalet osäkert. Revs troligen senare än 1907.

Senaste innehavare: Skomakaren Johan Albert Engström f. 10/1 1832 Hustrun Elisabet Maria Svensdotter f. 28/12 1842 Han var född i Stockholm och hon i Högsby.

Tidigare innehavare: Okänd

Övriga upplysningar: Engström kallades allmänt "Bräcke i Gränsen". Han kom från Stockholm.

Skylt uppsatt: 19/9 1990.

Upp till index

H

Hakentorp (även Haksbacken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivningsår: 1953

Anmärkning: Årtalet osäkert. Revs troligen tidigare.

Senaste innehavare: Smeden Edvard Bäcklund med familj. Hustrun hette Berta och barnen Tyra, Nils, Gustav och Eva.

Tidigare innehavare: Skogvaktare Andersson Brukstjänsteman Gösta Hellberg Brukstjänsteman Martin Edén.

Övriga upplysningar: Skogvaktare Andersson var även organist i kyrkan och urmakare.

Skylt uppsatt: 15/6 1990.

Upp till index

Håkantorp

Rivningsår: 1912-15

Anmärkning: Stugan flyttades till Sedingsjö.

Senaste innehavare: Mjölnare Johansson

Tidigare innehavare: Carl Johan Olsson f. 19/9 1824 i Ukna. Hustrun Maria Charlotta Carlsdotter f. 23/2 1831 i Stockholm.

Skylt uppsatt: 19/9 1990.

Upp till index

K

Kammarbo

Rivningsår: 1950-tal

Senaste innehavare: Axel och Alfhild Svanström med barnen Uno, Margit och Bror.

Tidigare innehavare: Skogvaktare Hjalmar Pettersson

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Kammarn

Rivningsår: 1900 (omkr.)

Senaste innehavare: Alfred och Charlotte Gustavsson

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Karlsäng

Rivningsår: 1968

Anmärkning: Brändes av brandkåren 20/2. Det var då 17 grader kallt.

Senaste innehavare: Edvard och Eva Larsson med barnen Stig, Bengt, Rune, Sven, Lennart och Ebbe.

Tidigare innehavare: Gustav och Gustava Johansson

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Kroksmåla

Rivningsår: 1940-1945

Anmärkning: Där fanns två stugor och den ena kallades "Kammarn"

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Kullen

Rivningsår: 1970-tal

Upp till index

L

Lillbygget

Anmärkning: Huset brann ned omkring sekelskiftet.

Upp till index

Lottenstället

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste innehavare: Axel Svensson med familj. Barnen hette Helge, Alvar, Elly och Allan.

Tidigare innehavare: Lotten Nilsson och hennes föräldrar Nils Peter och Sofia Nilsson.

Övriga upplysningar: Lotten Nilssons far var skomakare.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Lottorp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste innehavare: ( 1931-1945 ) Edvin och Maria ( Maja ) Johansson med barnen Edit, Paul, Lennart, Maj-Britt och Anders.

Tidigare innehavare: Fredrik Wester med familj ( Fram till 1931 ) Dessförinnan Gustav Edvard Larsson med famlj.

Övriga upplysningar: Familjen Wester flyttade 1931 till Borgen.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index 

M

Måsen (Fredriksberg)

Rivningsår: 1947

Senaste innehavare: 1919 - 1947 Carl Gustav och Anna Matilda Carlsson med barnen Valter, Einar, Birger, Sigrid och Ivan.

Tidigare innehavare: Karl och Hulda Swartz med barnen Karl, Harald, Uno, Ada och Agnes. Karl Swartz var fiskare.

Övriga upplysningar: Se arrendekontrakt.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

N

Nyhagen

Anmärkning: Bostadshuset brann ned till grunden i dec. 1943.

Senaste innehavare: Henning och Ruth Pettersson med barnen Nils, Eivor, Birgit, Ing-Britt, Rosalie och Inge. Familjen bodde där under åren 1935 - 1943.

Tidigare innehavare: Närmast före familjen Pettersson bodde där en familj som hette Sjö, och dessförinnan: Anders Gustav Larsson f. 30/3 1842 i Ukna, med hustrun Matilda Charlotta Andersdotter f. 20/6 1840 i Hannäs.

Övriga upplysningar: Byggnadsår var 1855.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Nyholm

Rivningsår: 1890-tal

Anmärkning: Huset byggdes 1864 och brann ned på 1890-talet.

Upp till index

 Nystugan

Rivningsår: 1850-tal

Senaste innehavare: Gustav och Hildur Pettersson med barnen Olle, Gösta, Olga och Maj-Lis. Hildur hette Holm som ogift.

Tidigare innehavare: Sven Peter Andersson f. 8/9 1839 i Lofta och hustrun Emma Cristina Petersdotter f. 2/5 1837 i Ed.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

O

Obbantorp

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivningsår: 1953

Senaste innehavare: Margit och Yngve Olofsson bodde i obbantorp från våren 1947 t.o.m 9/11 1949

Tidigare innehavare:
(1912 - 1947 ) Harald och Helga Edvardsson med barnen Sven och Astrid samt Haralds systerson Filip. Harald och Helga var födda 16/7 1881 resp. 6/11 1887.

Gustav Adolf Öster med familj, f. 14/7 1876 i Ukna. Dessförinnan: Livgren. Karl Johan Evald Örn f. 21/4 1848 i Ukna, med hustrun Augusta Karelina Dalström f. 1/1 1847 i Ukna.

Övriga upplysningar: Torpet var soldattorp.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

P

Piludden

Rivningsår: 1900-talets början.

Senaste innehavare: Carl Otto Jansson f. 18/12 1839 i Lofta, med hustrun Britta Charlotta Persdotter f. 9/5 1839 i Lofta.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

R

Rönnekulla

Rivningsår: 1940-tal

Senaste innehavare: Karl-Henning och Anna Andersson med barnen Svea, Maj och Stig.

Övriga upplysningar: Det fanns ett "Dragträd" vid torpet, där man drog barnen genom ett stort hål i stammen för att skydda dem mot sjukdom.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

S

Gamla Sedingsjö

Anmärkning: Stugan blev flyttad till Flugenäs?

Senaste innehavare: Matilda Blomqvist?

Övriga upplysningar: Det berättas att en piga från torpet blev bortrövad av rövare från "Rövarkulan". Hon strödde ärtor utmed vägen så att husbondfolket kunde hitta till rövarkulan och rädda henne.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Skebo

Rivningsår: 1950-tal

Anmärkning: Huset flyttades till Västerviks skärgård och blev sommarstuga.

Senaste innehavare: Karl och Signe Söderstedt med barnen Anna, Erland, Maria, Uno och Ruth. Familjen Söderstedt bodde i Skebo under åren 1930 - 1948.

Tidigare innehavare: Gösta Johansson ( Karleb ), som senare köpte en gård i Löckerum. Dessförinnan Otto Reinhard Henriksson med familj.

Övriga upplysningar: Ca 200 m innanför Skebo ( mot Droppsta ) låg Gammalskebo.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Strömserum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: Två stugor

Senaste innehavare: Patrik och Matilda Karlsson med sonen Valter.

Upp till index

Sveden (Forsgrensstället)

Rivningsår: 1980 ( ca )

Senaste innehavare: Alrik Svensson med familj

Övriga upplysningar: Stugan användes som klubbstuga av scouterna på senare år. Dessutom bodde en del familjer tillfälligt där.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Svederna

Rivningsår: 1925 - 30

Senaste innehavare: Frans Andersson

Tidigare innehavare: Selma Nilsson med barnen Oskar, Georg, Gustav, Axel och Ada. Jonas och Ottilia Jonsson Nordströms ( Johns föräldrar )

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

T

Lilla Tranebo

Rivningsår: 1947

Anmärkning: Stugan flyttades till Möckelhult.

Tidigare innehavare: Karl Fredrik Karlsson f. 10/8 1849 Emma Matilda Perman f. 11/6 1849

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Stora Tranebo

Rivningsår: Slutet på 40-talet.

Senaste innehavare: 1900-talets början Axel och Ester Vall med barnen Karl-Erik, Tore, Birger, Berta, Linnea och Maja.

Tidigare innehavare: Johan Henrik Andersson f. 30/8 1846 Kristina Sofia Larsdotter f. 6/7 1845

Övriga upplysningar: Axel Vall var bygdefotograf som extraknäck.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

V

Viksholm

Rivningsår: 1970-tal

Senaste innehavare: Axel Jonsson med familj

Tidigare innehavare: 1930-talet: John och Elvira Larsson med barnen Bertil och Maj-Britt (fosterbarn). 1890-talet: Carl Gustav Larsson f. 12/12 1856 i Dalhem och Hulda Christina Eugenia Larsdotter f. 13/4 1872 i Ukna.

Övriga upplysningar: Vid torpet var anordnat ett övergångsställe över sjön. En lina var dragen över sundet och till en bjällra inne i köket. Då någon ville över så drog han i linan och blev hämtad med torpets båt.

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index

Ö

Överström

Skylt uppsatt: 1991.

Upp till index