Turism

                           

Midsommar vid Ryvenäs

 

Överum är ett gammalt samhälle med unik bruksmiljö. Den bevarade gamla bebyggelsen utmed Bruksgatan, med herrgården som kronan på verket, är ett exempel på tjustempirens byggnadsideal. Denna bruksmiljö har få motsvarigheter i vårt land. I en välbevarad hammarsmedja finns ett bruksmuseum som speglar brukets 350-åriga historia.

Bruket har en naturskön omgivning, med starkt kuperad terräng och rikligt med sjöar och gölar. Ett nät av skogsvägar och stigar gör det lätt att komma ut i naturen. Två vandringsleder finns upplagda, en runt Holmsjön och en till Ryvenäs, som är en fritidsgård med otroligt vackert läge. Badplatser och fiskemöjligheter finns.